Strafrecht

Word je verdacht van een strafbaar feit? Heb je een dagvaarding of strafbeschikking ontvangen, of zijn er goederen in beslag genomen? Oranje Advocatenkantoor in Roden staat je bij.advocaat en mediation roden

Oranje Advocatenkantoor  in Roden is gespecialiseerd in strafrecht.

Gratis advocaat als je in de gevangenis zit

Vanaf zes uren na aanhouding door de politie heb je recht op een advocaat. Ook voor en tijdens het verhoor door de politie heb je recht op een advocaat. Als je mr. D. van der Wijk als ‘voorkeursadvocaat’ opgeeft, dan komt zij gratis bij je langs voor advies en ondersteuning. Als je geen ‘voorkeursadvocaat’ opgeeft, dan komt de dienstdoende ‘piketadvocaat’ langs.

Dagvaarding ontvangen in of nabij Roden?

Heb je een dagvaarding ontvangen, omdat je wordt verdacht van een strafbaar feit? Wij staan je bij, vragen het dossier op en bespreken de zaak met je. De advocaat gaat ook met je mee naar de zitting.

Gratis advocaat uit Roden als je weinig inkomen of een uitkering hebt

Als je weinig of geen inkomen hebt, dan kun je in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vind je meer informatie hierover. Als je voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking komt, dan verzorgt Oranje Advocatenkantoor de aanvraag voor je.

Wat voor strafzaken behandelt Oranje Advocatenkantoor?

  • Ontneming wederrechtelijk voordeel;
  • Wet Wapens en Munitie;
  • Klacht tegen niet-vervolging door het OM (artikel 12 Sv);
  • Verzet tegen strafbeschikking;
  • Verkeersdelicten op grond van de Wegenverkeerswet (bijvoorbeeld rijden onder invloed);
  • Geweldsdelicten;
  • Vermogensdelicten (diefstal, oplichting, fraude);
  • Zedenzaken;
  • Opiumwet (drugs);
  • Veterinair recht (dierenartsen).

In beslag nemen van spullen

Als er spullen in beslag zijn genomen, dan vraagt de politie vaak of je daar afstand van wilt doen. Realiseer je dat je de spullen niet zomaar terugkrijgt als je dat wilt. Je hebt er dan immers vrijwillig afstand van gedaan. Wacht tot de officier van justitie een goede redenen geeft waarom het goed in beslag moet worden genomen. Je kunt dan alsnog aangeven dat je afstand doet van het goed.

Als de spullen al in beslag zijn genomen, dan helpt Oranje Advocatenkantoor in Roden je om de spullen terug te krijgen. We kunnen bijvoorbeeld een klaagschrift voor je indienen bij de rechtbank.

Pas op voor een strafbeschikking

Vanaf 2013 werkt het Openbaar Ministerie met het ZSM (snelrecht) model. Het OM biedt dan een straf aan om vervolging te voorkomen. Vaak wordt hier een geldboete aan verbonden. Als je het niet eens bent met de strafbeschikking, dan moet je hiertegen binnen 2 weken verzet instellen. Anders staat de straf vast en is er niets meer aan te doen. Oranje Advocatenkantoor helpt je bij het instellen van verzet tegen de strafbeschikking.

Let erop: het niet instellen van verzet invloed kan hebben op je strafblad en op de verkrijging van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Meer weten?

Wil je meer weten over het strafrecht of heb je een vraag over een specifieke kwestie? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Heb je juridische hulp nodig?

Heb je een vraag of probleem? Maak een gratis eerste afspraak en bel gerust 050-501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

Je vindt ons ook op: