Arbeidsrecht en Arbeidsmediation in Roden

Arbeidsrecht en arbeidsmediation in Roden

Heb je een geschil met je werknemer? Of heb je als werknemer juist een geschil met je werkgever? Een arbeidsgeschil legt vaak zowel zakelijk arbeidsrecht en arbeidsmediation Rodenals privé veel druk, zodat het van belang is om tot een oplossing te komen. Oranje Advocatenkantoor heeft veel kennis van het arbeidsrecht en kan je bijstaan in verschillende situaties. Je kunt hierbij denken aan de volgende gevallen:

  • Een conflict over het te betalen loon;
  • Verstoorde verhoudingen;
  • Verschil van inzicht over de uitoefening van de functie;
  • Disfunctioneren of vermeend disfunctioneren van een werknemer;
  • Problemen met collega’s op de werkvloer;
  • Ontslag;
  • Beëindiging arbeidscontract met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) en de transitievergoeding.

Arbeidsmediation

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (wwz) in 2015 wordt steeds vaker arbeidsmediation ingezet bij arbeid gerelateerde conflicten. Oranje Advocatenkantoor heeft een gespecialiseerde arbeidsmediator (MfN-geregistreerd en gecertificeerd) die jullie op weg helpt naar een oplossing van het arbeidsconflict.

Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan over het geschil. De arbeidsmediator begeleidt dit proces. Arbeidsmediation kan ertoe leiden dat partijen uit elkaar gaan, of juist beter gaan communiceren met elkaar en tot afspraken komen hierover. Het kan zijn dat collega’s ook betrokken worden in een arbeidsmediation. Met de mediator wordt besproken in hoeverre dit nodig wordt geacht.

Arbeidsrecht

In een aantal gevallen is arbeidsmediation niet de aangewezen methode. In het arbeidsrecht heb je te maken met fatale termijnen (bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet), zodat het belangrijk is om hiermee rekening te houden en deze termijnen te bewaken. Oranje Advocatenkantoor kan je hierover van advies voorzien.

Vragen over arbeidsmediation of arbeidsrecht in Roden

Heb je vragen over een arbeidsgeschil of over arbeidsmediation? Neem gerust contact met ons op of kom langs op ons gratis spreekuur.

Heb je juridische hulp nodig?

Heb je een vraag of probleem? Maak een gratis eerste afspraak en bel gerust 050-501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

Je vindt ons ook op: