Scheiding of ontbinding partnerschap door quarantaine

Geplaatst op 1 mei 2020

https://oranje-advocaten.nl/contact/Zit je door de corona-crisis thuis quarantaine en kom je tot de conclusie dat het niet meer werkt met je echtgenoot of echtgenote? Oranje Advocatenkantoor is gespecialiseerd in scheiding en mediation.

Wanneer partners besluiten dat een huwelijk of geregistreerd partnerschap niet meer te redden is, dan is het belangrijk om de zaken goed te regelen. Dit geldt zeker wanneer er kinderen in het spel zijn. Dan is het de taak van de ouders om op een verantwoordelijke manier de zaken te regelen, waarbij de belangen van de kinderen altijd voorop moeten staan.

Echtscheidingsconvenant of echtscheidingsovereenkomst

Wanneer jullie in goede harmonie uit elkaar willen gegaan, dan is scheiden via mediation een goede optie. Uiteraard is het ook mogelijk om ieder een eigen advocaat in te schakelen. Normaal gesproken wordt geprobeerd om de zaken in goed overleg te regelen. De afspraken worden zo mogelijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Ouderschapsplan

Wanneer partners kinderen hebben, moeten er ook afspraken gemaakt worden over de kinderen. Zo moet onder meer bepaald worden waar het hoofdverblijf van de kinderen komt, er moet een omgangsregeling vast worden gelegd en er moeten afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. In principe zijn ouders met kinderen verplicht om een ouderschapsplan op te stellen en deze te overleggen bij het echtscheidingsverzoek.

Advocaat nodig bij scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap?

Er is altijd een advocaat nodig om te scheiden of een geregistreerd partnerschap te ontbinden. Alleen een advocaat kan namelijk een verzoekschrift hiervoor bij de rechtbank indienen. Een echtscheidingsverzoek kan op gezamenlijk verzoek gebeuren of eenzijdig. Als er een eenzijdig verzoek wordt ingediend, zal de andere partij nog in de gelegenheid worden gesteld om verweer te voeren.

Nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, is de echtscheiding nog niet definitief. De echtscheidingsbeschikking moet nog ingeschreven worden in het daarvoor bestemde register van de gemeente. Ook dit zal Oranje Advocatenkantoor verzorgen.

Als je van plan bent om te gaan scheiden, neem dan vrijblijvend contact op met Oranje Advocatenkantoor voor advies. Ook in deze tijd kun je bij ons terecht. Ons kantoor is gewoon bezet en wij kunnen een gesprek voeren via videobellen. Indien gewenst kan in overleg ook een afspraak gemaakt worden in persoon, met inachtneming van anderhalve meter afstand en andere voorzorgsmaatregelen. Hierdoor kun je in deze tijd gewoon gebruik kunt blijven maken van onze diensten.

 

Heb je juridische hulp nodig?

Heb je een vraag of probleem? Maak een gratis eerste afspraak en bel gerust 050-501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

Je vindt ons ook op: