Kinderalimentatie, omgangsregeling en zorgkorting

Geplaatst op 17 januari 2018

advocaat en mediator Roden, Peize, LeekIn april 2013 is de huidige regeling van de zorgkorting voor het eerst geïntroduceerd in de richtlijnen voor de kinderalimentatie. Sindsdien ontstaan steeds vaker conflicten tussen gescheiden ouders over een omgangsregeling en alimentatie. Dit hangt samen met de zorgkorting die wordt gegeven op de alimentatie en de hoogte van de alimentatie die aangepast moet worden bij een wijziging van een omgangsregeling. Ik zal eerst de basisregels voor kinderalimentatie en zorgkorting uiteenzetten, waarna ik een voorbeeld zal geven van een situatie waarbij de kinderalimentatie moet worden aangepast.

Regels voor het bepalen van de kinderalimentatie

De hoogte van kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de regels die zijn vastgelegd in het Rapport Alimentatienormen. Deze ‘Tremanormen’ worden door rechtbanken gevolgd bij het vaststellen van de alimentatie. Als kinderen hun hoofdverblijf hebben bij de moeder, dan moet aan de moeder kinderalimentatie worden betaald. De vader is dan degene die de kinderalimentatie moet betalen. De behoefte van de kinderen moet worden ingevuld door de draagkracht (wat de ouders nu te besteden hebben) van de ouders.

Zorgkorting

De ouder die kinderalimentatie betaalt, komt in aanmerking voor zorgkorting. De hoogte van de zorgkorting wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de kinderen en de omgangsregeling. Hoe vaker een kind verblijft bij de alimentatie betalende ouder, hoe hoger de zorgkorting.

Als er sprake is van een omgangsregeling van gemiddeld één dag per week, dan geldt als uitgangspunt een percentage van 15%. Bij een omgangsregeling van gemiddeld twee dagen per week wordt een percentage gehanteerd van 25% en bij een omgangsregeling van gemiddeld drie dagen per week wordt een percentage gehanteerd van 35%.

Als de ouders voldoende draagkracht hebben om in de behoefte van hun kinderen te voorzien, dan vermindert de zorgkorting het te betalen bedrag aan kinderalimentatie.

Als de zorgkorting groter is dan het tekort aan draagkracht, dan wordt dit tekort aan beide ouders gelijk toegerekend.

Voorbeeld waarbij de kinderalimentatie moet worden gewijzigd

In deze situatie zijn de ouders van twee jonge kinderen gescheiden. De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij de moeder en met de vader is een omgangsregeling vastgelegd waarbij de vader de kinderen om de week op zaterdag en zondag bij zich ontvangt. Op enig moment worden de kinderen ouder en willen zij meer tijd doorbrengen bij hun vader. De ouders, in overleg met de kinderen, komen overeen dat de kinderen om de week van woensdagavond tot zondagavond bij hun vader verblijven. Dit heeft invloed op het door de vader te betalen bedrag aan kinderalimentatie.

In de situatie waarbij de vader de kinderen eenmaal per veertien dagen in het weekend bij zich ontving, vond gemiddeld een dag per week omgang plaats met de kinderen. Dit gaf een zorgkorting van 15%. Nu de kinderen eenmaal per veertien dagen vier dagen bij hun vader verblijven, vindt gemiddeld twee dagen per week omgang plaats met de kinderen. In plaats van een zorgkorting van 15% moet er nu een zorgkorting van 25% worden gegeven. Er bestaat dus een verschil in zorgkorting van 10% ten opzichte van de vorige situatie.

Conclusie

Bij het maken of bij het wijzigen van afspraken is het aan te raden om juridisch advies in te winnen. Op deze manier weet je zeker dat er goede en eerlijke afspraken worden gemaakt. Je kunt hiervoor samen langskomen en op basis van mediation tot nieuwe afspraken komen. Je kunt ook alleen langskomen om de juridische mogelijkheden en stappen te bespreken. Wil je advies over jouw situatie? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs op ons gratis juridisch spreekuur.

 

Heb je juridische hulp nodig?

Heb je een vraag of probleem? Maak een gratis eerste afspraak en bel gerust 050-501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

Je vindt ons ook op: