Hulp bij ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing in Roden of Groningen

Geplaatst op 19 december 2017

advocaat en mediator Roden, Peize, Leek mediation

Recent verschenen er zorgwekkende berichten in het nieuws over de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing. Er zou te vaak en te snel een verzoek ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing worden gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming wil de belangen van kinderen en eigen aansprakelijkheid beschermen, maar neemt hiermee soms te snel maatregelen die zeer ingrijpend en belastend kunnen zijn voor ouders en hun kinderen. Ook in onze praktijk komen we gevallen tegen waarbij te snel een verzoek wordt gedaan.

Ondertoezichtstelling

Als Jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming aantoont dat er sprake is van een acute noodsituatie en een ‘bedreigde ontwikkeling van het kind’, dan kan er een voorlopige ondertoezichtstelling worden uitgesproken door een kinderrechter. Vaak vindt er alleen telefonisch overleg plaats tussen de instanties en de kinderrechter; ouders worden niet gehoord voorafgaande aan de beslissing van de kinderrechter. Een voorlopige ondertoezichtstelling kan voor 3 maanden worden uitgesproken.

Binnen twee weken na de beslissing van de kinderrechter moeten de ouders worden gehoord op de rechtbank. Op zo’n moment spelen er veel emoties bij ouders. Het is dan handig om een advocaat mee te nemen naar de rechtbank die de kinderrechter goed kan uitleggen wat er speelt en hoe dit juridisch moet worden gezien. Ouders zijn vaak onbekend met de juridische kaders en zijn overrompeld door de situatie, terwijl het op zo’n moment juist belangrijk is om hun kant van het verhaal naar voren te brengen. Overigens moet worden aangetoond dat alle andere mogelijke opties zijn geprobeerd om een ondertoezichtstelling te voorkomen; dikwijls wordt dit nagelaten terwijl er wel een verzoek ondertoezichtstelling wordt gedaan. Het is dan belangrijk om dit duidelijk naar voren te brengen bij de kinderrechter.

Naast de voorlopige ondertoezichtstelling kennen we ook de ‘normale’ ondertoezichtstelling. Hierbij wordt een ‘normale’ verzoekschriftprocedure bij de rechtbank gevolgd. Ook in dit geval is het handig om een advocaat mee te nemen naar de rechtbank, zodat uw standpunt duidelijk naar voren kan worden gebracht.

Een ondertoezichtstelling is een ingrijpend middel: er wordt een gezinsvoogd aangewezen voor het kind en de aanwijzingen van deze gezinsvoogd moeten worden opgevolgd door ouders en het kind. U wordt dus verplicht begeleid als ouder gedurende de ondertoezichtstelling. De gezinsvoogd kan bijvoorbeeld bepalen dat de ouders een therapie moeten volgen. Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken voor maximaal een jaar en kan telkens met hooguit een jaar worden verlengd.

Uithuisplaatsing en schriftelijke aanwijzing

Een kind kan uit huis worden geplaatst als de kinderrechter oordeelt dat dit ‘in het belang van de verzorging en opvoeding’ is of als hij het noodzakelijk vindt dat een kind wordt onderzocht aan de ‘geestelijke of lichamelijke gezondheid’. Helaas worden deze begrippen door kinderrechters en instanties vaak ruim uitgelegd en blijkt dat het kind helemaal niet wordt onderzocht. Oranje Advocatenkantoor kan de juiste omstandigheden en juridische kaders naar voren brengen bij een rechter, zodat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat uw kind uit huis wordt geplaatst.

Naast het feit dat een uithuisplaatsing zeer ingrijpend is voor een kind en de ouders, kleven er andere risico’s aan een uithuisplaatsing. Er kunnen juridische en emotionele complicaties optreden als een kind langdurig in een pleeggezin verblijft; het pleeggezin wil bijvoorbeeld niet meer dat het kind terugkeert naar huis of het kind raakt te gehecht aan het pleeggezin.

Tijdens een uithuisplaatsing kan worden bepaald dat het contact tussen ouders en hun kind moet worden beperkt door een schriftelijke aanwijzing van Jeugdbescherming of een andere gezinsvoogdijinstelling. U heeft twee weken om hiertegen beroep in te (laten) stellen. Als dit niet wordt gedaan, dan staat de schriftelijke aanwijzing vast en kunt u hier niets meer aan doen.

Meer informatie of advies over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

Oranje Advocatenkantoor is gespecialiseerd in personen- en familierecht, zodat er veel kennis is van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Wilt u meer informatie of advies over uw situatie? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs op het gratis juridisch spreekuur.

Heb je juridische hulp nodig?

Heb je een vraag of probleem? Maak een gratis eerste afspraak en bel gerust 050-501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

Je vindt ons ook op: