Wanneer kun je gebruikmaken van mediation?

Geplaatst op 28 april 2016

Mediation is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt en steeds populairder wordt. In welke gevallen kun je er gebruik van maken?

Mediation bij echtscheiding

Als twee mensen het besluit nemen om uit elkaar te gaan, dan is het fijn als je het al over veel zaken eens bent. Je kunt deze afspraken Zoek je een gespecialiseerd advocatenkantoor in de omgeving van Leek, Peize of Roden?vastleggen in een ouderschapsplan en/of een echtscheidingsconvenant. Onze mediator zal stap voor stap met jullie bespreken waar je aan moet denken als je wilt scheiden, bijvoorbeeld:  alimentatie, de echtelijke woning en afspraken over de kinderen. Alles wordt rustig met jullie doorgesproken.

Zodra alle afspraken zijn vastgelegd en ondertekend, kan het verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Het voordeel van onze mediator is dat zij tevens advocaat is, zodat zij gelijk het echtscheidingsverzoek voor jullie kan indienen bij de rechtbank; dit helpt als je graag een vlotte afwikkeling wilt. Binnen 4 tot 6 weken na indiening van het verzoekschrift kun je een beschikking verwachten van de rechtbank waarin de echtscheiding is uitgesproken. Alleen advocaten kunnen een echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank.

De kosten voor een echtscheiding zijn lager als je het over veel zaken samen eens wordt. Je hebt dan immers niet elk een eigen advocaat nodig. Als het lastig is om het samen eens te worden, dan kan onze mediator jullie helpen om er samen uit te komen.

Mediation als je uit elkaar gaat

Als je samenwonend bent en je besluit om uit elkaar te gaan en de samenwoning te verbreken, dan komt er een hoop geregel bij kijken. Hebben jullie een koopwoning waar jullie een regeling over moeten treffen? Of hebben jullie kinderen en willen jullie graag een ouderschapsplan opstellen? Onze mediator begeleidt jullie door dit proces en helpt jullie bij het maken van goede afspraken.

Mediation bij geschillen betreffende de kinderen

Als je al uit elkaar bent en je hebt samen kinderen, dan blijf je altijd met elkaar te maken houden. Het is erg vervelend als je het niet samen eens kunt worden en het maken van afspraken niet lukt. Je kunt dan denken aan geschillen over het ouderlijk gezag, erkenning en omgang.

Onze mediator helpt jullie om weer samen in gesprek te komen en de problemen op te lossen. Ons kantoor heeft veel ervaring met geschillen betreffende de kinderen.

Mediation bij arbeidsgeschillen

Als je een geschil hebt op je werk, dan kan je werkweek erg vervelend worden. Onze mediator ondersteunt jullie om het conflict op te lossen. Het kan dan gaan om een geschil tussen collega’s, maar ook om een geschil tussen werknemer en werkgever.

Als cliënten dat willen, dan kan een mediation in arbeidszaken resulteren in een beëindiging van het dienstverband in goed overleg. Onze mediator bespreekt jullie wensen en begeleidt jullie hierbij. Soms ligt er een minder ingrijpende oplossing voor de hand, en helpt het voeren van gesprekken met elkaar om de lucht weer te klaren.

Mediation bij het overlijden van een dierbare

Het overlijden van een dierbare brengt veel emoties met zich mee. Het vervelende is dat er veel zaken moeten worden geregeld vanaf dit moment. Regelmatig resulteert het overlijden van een dierbare in ruzies over de erfenis en andere zaken. Als je het gevoel hebt dat de zaken uit de hand dreigen te lopen, of zijn gelopen, dan kun je een mediator inschakelen om te bemiddelen. Onze mediator staat jullie bij, zodat jullie het conflict kunnen oplossen, zaken kunnen verdelen en de praktische zaken kunnen regelen.

Gratis informatie over mediation

Als meer informatie of een offerte wilt voor mediation, dan kun je gerust contact opnemen met ons.

Je kunt ook terecht met vragen over mediation tijdens ons gratis spreekuur op dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur (op afspraak tussen 18.00 en 19.00 uur).

Heb je juridische hulp nodig?

Heb je een vraag of probleem? Maak een gratis eerste afspraak en bel gerust 050-501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

Je vindt ons ook op: