De beëindigingsovereenkomst, ontslagregeling of vaststellingsovereenkomst

Geplaatst op 9 december 2015

beeindigingsovereenkomstDe economische situatie in Nederland is op dit moment niet ideaal. Werkgevers hebben het soms lastig om hun onderneming winstgevend te houden. Bij Oranje Advocatenkantoor zien we steeds vaker werkgevers die een werknemer een beëindigingsovereenkomst voorleggen. Dit kan in het geval van slechte economische omstandigheden, maar ook bij een verschil van inzicht.

Werknemers voelen zich vaak overvallen en weten niet wat zij met zo’n beëindigingsovereenkomst moeten doen. Werkgevers weten dikwijls ook niet goed hoe ze correct met deze mogelijkheid omgaan.

Wat betekent ‘beëindigingsovereenkomst’ nu eigenlijk en wat kun je doen als je hiermee te maken krijgt?

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werkgever en de werknemer afspreken dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De beëindigingsovereenkomst wordt ook wel ontslagregeling of vaststellingsovereenkomst genoemd.

Vaak biedt een werkgever de werknemer een gunstige regeling aan in de hoop dat de werknemer akkoord gaat met het ontslag. Hierbij kun je denken aan een beëindigingsvergoeding, een vergoeding van de kosten voor het juridisch advies en/of het volgen van een cursus of opleiding op kosten van de werkgever.

Waar let je op bij een beëindigingsovereenkomst?

Ten eerste is het belangrijk om te weten waarom de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Heeft het bedrijf het financieel moeilijk, hebben de werknemer en de werkgever onderling problemen, of vindt de werkgever dat de werknemer het werk niet goed doet? Dit zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van een beëindigingsovereenkomst. Het is belangrijk dat de werkgever de reden voor beëindiging correct formuleert in de overeenkomst.

Ten tweede is het belangrijk dat er geen sprake is van ‘verwijtbare werkeloosheid’ van de werknemer door het tekenen van het contract. De motivatie van de werkgever om een beëindigingsovereenkomst aan te bieden kan hier van belang zijn. Er zijn echter ook talloze andere redenen te bedenken voor ‘verwijtbare werkeloosheid’. Als het UWV vindt dat er sprake is van ‘verwijtbare werkeloosheid’, dan heb je als werknemer geen recht op een uitkering als je werkeloos raakt.

Wat gebeurt de werknemer niet akkoord gaat met een beëindigingsovereenkomst?

Als de werknemer niet akkoord gaat met de beëindigingsovereenkomst, dan kan de werkgever kiezen voor een ontslagprocedure via een andere weg. Hierbij valt te denken aan een procedure bij de kantonrechter of bij het UWV. Werkgevers ervaren deze procedures vaak als ‘veel papierwerk’ of ‘een dure aangelegenheid’. Daarom wordt dikwijls eerst een beëindigingsovereenkomst aangeboden.

Soms gaat de werkgever niet naar het UWV of de kantonrechter als je niet akkoord gaat met de beëindigingsovereenkomst; de werkgever moet namelijk wel echt een goede reden hebben voor toestemming voor het ontslag. Het gebeurt ook wel dat het UWV of de kantonrechter geen toestemming geeft om tot ontslag over te gaan. Dan moet de werkgever de werknemer in dienst houden. Het is dus als werkgever handig om een goede beëindigingsovereenkomst voor te leggen aan de werknemer als je het dienstverband wilt beëindigen.

Wat moet je doen als je te maken krijgt met een beëindigingsovereenkomst?

De werkgever doet er goed aan om de beëindigingsovereenkomst op te laten stellen of te laten checken door een advocaat. Zo voorkom je dat de werknemer in problemen raakt na ondertekening, of dat de werknemer überhaupt niet meer wil tekenen.

Het is als werknemer verstandig om niet direct tot ondertekening over te gaan. De rechter houdt je namelijk vrijwel altijd aan je handtekening. Neem de overeenkomst mee naar huis en laat de werkgever weten dat je bedenktijd nodig hebt. De werkgever is overigens verplicht om een werknemer twee weken bedenktijd te gunnen.

Indien je een rechtsbijstandsverzekering hebt kun je bij je verzekeraar informeren naar de mogelijkheden om beoordeling van de overeenkomst (en de onderhandeling) vergoed te krijgen. Indien je geen rechtsbijstandsverzekering hebt is het raadzaam om te kijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of je binnen de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand valt. Ons kantoor werkt namelijk naast op basis van een uurtarief, tevens op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Valt jouw inkomen boven de grenzen van de gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kun je als werknemer ook alvast informeren bij de werkgever of deze de kosten voor juridisch advies vergoedt. Het is gebruikelijk dat de werkgever een bedrag beschikbaar stelt aan de werknemer voor de beoordeling van een beëindigingsovereenkomst.

Als je vragen hebt over de beëindigingsovereenkomst dan kun je gerust contact opnemen met kantoor. Oranje Advocatenkantoor heeft veel ervaring met de beoordeling van, en het opstellen van, beëindigingsovereenkomsten.

Heb je juridische hulp nodig?

Heb je een vraag of probleem? Maak een gratis eerste afspraak en bel gerust 050-501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

Je vindt ons ook op: