Smartengeld, wat is dat eigenlijk?

Geplaatst op 22 september 2014

Bij ons kwam van diverse kanten de vraag binnen om uitleg over wat smartengeld precies is. Iemand heeft een ongeluk gehad door toedoen van een ander. Er is sprake van letsel. Wanneer heb je recht op smartengeld? Wie heeft daar recht op? Hoeveel krijg je eigenlijk en wie bepaalt dat?

Smartengeld is een betaling van een som geld in verband met, zoals dat heet, “immateriële” schade. Materiële schade betreft het hebben van kosten, bijvoorbeeld onkosten voor medische hulp, reiskosten naar de dokter, onkosten ten gevolge van ziekenhuisopname, zorgen voor de opvang van de kinderen tijdens verblijf in een ziekenhuis, verlies van inkomen en dergelijke.

Van immateriële schade spreken we, als je als slachtoffer heel veel pijn hebt of gehad hebt; als je ontsierende littekens overhoudt; als je veel nare behandelingen nodig gehad hebt; als je je beroep niet meer kunt uitoefenen; als je je eigen hobby’s niet meer kunt doen. Je zou kunnen zeggen: recht op smartengeld ontstaat, als je een deel van je levensgeluk bent kwijt geraakt door toedoen van een ander.

In principe heeft alleen het slachtoffer zelf recht op smartengeld. Het feit dat het gezin evenzeer heeft meegeleden, speelt verder geen rol. Als het slachtoffer overlijdt, dan kan er in principe dus geen smartengeld worden uitgekeerd.

Hoeveel je krijgt is niet geregeld in een wet, maar is in belangrijke mate bepaald door de jurisprudentie (wat rechters in de loop van de tijd hebben toegekend) en gewoonte. Het gaat meestal om een onderhandelingsresultaat. Het zijn de verzekeringsmaatschappijen die vaak moeten opdraaien voor de ontstane schades. Dat zijn dan ook degenen met wie de onderhandelingen worden gedaan. Deze verzekeraars baseren zich op wat de rechter zoal toekent. De Nederlandse rechter is naar onze mening nogal bescheiden bij het toekennen van bedragen. Naar Nederlands recht is het leven en levensgeluk eigenlijk niet uit te drukken in geld. Er zijn landen waarin dat nadrukkelijk wel het geval is; bij ons zijn deze rechten beperkt. Er is ook geen tendens te bespeuren, dat de bedragen omhoog gaan. Er is ooit 1 keer fl. 300.000,- toegekend (€ 136.000,-). Dat ging om een geval waarbij door onzorgvuldigheid bij bloedtoediening iemand besmet was geraakt met aids en daardoor op termijn overleed. Dat bedrag lijkt een uitzondering te zijn en is nadien zelfs bij benadering niet meer toegekend. Zo blijkt dat uitkering van smartengeld in Nederland over het algemeen hooguit beperkt en bescheiden plaatsvindt.

Zit u in een situatie waarbij letsel en eventueel smartengeld aan de orde is? Neem eens vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u juridische hulp nodig?

Heeft u een vraag of probleem, of wilt u nader kennismaken? Bel ons: 050 501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

U vindt ons ook op: