Schadevergoeding bij overlijden door een ongeval

Geplaatst op 28 april 2014

Bij ons kwam de vraag binnen, hoe het nu eigenlijk zit wanneer iemand wordt doodgereden door de schuld van een ander. Wie kan er schade claimen en wat valt er te claimen in zo’n situatie?

Het antwoord is, globaal gezien, als volgt. Normaal gesproken kan alleen diegene schade claimen die zelf het slachtoffer is van een ongeval. Wanneer iemand door een ongeval overlijdt, kan deze zelf geen schade meer claimen; hij bestaat immers niet meer. Maar nabestaanden hebben behalve verdriet vaak ook schade.

In de wet is de mogelijkheid gecreëerd, dat in een dergelijk geval met name gezinsleden, die tot de huishouding van de overledene behoorden, recht op een schadevergoeding hebben.

Dit recht is echter veel beperkter dan het recht van het slachtoffer zelf. Als een slachtoffer wel in leven blijft kan deze de gehele schade claimen die rechtstreeks uit het ongeval voortvloeit. Aan gezinsleden komt alleen het recht op schadevergoeding toe bestaande uit gederfde kosten van levensonderhoud. Dat wil zeggen: als door het overlijden inkomsten weg vallen waarvan gezinsleden (mede) afhankelijk zijn, dan dient de dader (of diens verzekeraar) die kosten te vergoeden. En dan nog is het geen rekensom, maar is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de behoefte van het gezin in relatie tot de draagkracht van de overledene. Het gaat dus meer om een zorgplicht dan om een vergoeding van de werkelijke schade.

Als je dus zelf goed verzekerd bent, dan kan het zelfs wel zijn dat de dader nauwelijks schade hoeft te betalen. Te denken valt aan de situatie dat je een eigen huis hebt met een hypotheek die in geval van overlijden ineens wordt afgelost.

Zaken als smartengeld of andere onkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wel de kosten van de begrafenis en datgene wat bij het ongeval kapot is gegaan, bijv. de auto.

De nabestaanden ervaren het als zeer frustrerend dat er in ons recht zo’n beperkte plaats is ingeruimd voor schadevergoeding aan hen. Nabestaanden hebben behalve veel verdriet ook vaak veel kosten en minder inkomen.

De dader (of diens verzekeraar ) behoeft alleen maar aan zijn zorgplicht te voldoen wat betreft het inkomen. Alle overige kosten blijven voor eigen rekening van de nabestaande. Er is geen plaats voor smartengeld. Soms wordt er echter wel smartengeld toegekend onder de noemer van “schokschade”. Dat is volgens de rechter in enkele heel bijzondere gevallen denkbaar. Maar dan moet je er al zelf bij geweest zijn en aantoonbaar heel erg geschrokken zijn door de situatie, afgezien van het plotselinge verlies van een naaste. Een heel beperkte mogelijkheid dus.

Wat hierboven uitgelegd wordt is uiteraard een heel globaal inzicht in de materie, en zeker geen uitputtende behandeling. Het is een ingewikkelde zaak waar je zelf haast niet uit kunt komen. Mocht u in omstandigheden geraken waarover het hier gaat, dan staan wij u graag te woord en helpen u verder.

 

Heeft u juridische hulp nodig?

Heeft u een vraag of probleem, of wilt u nader kennismaken? Bel ons: 050 501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

U vindt ons ook op: