Commentaar n.a.v. de reclame van Achmea Nederpoort

Geplaatst op 13 maart 2008

Momenteel is er veelvuldig een reclame in de media te horen en te zien, afkomstig van een WA-verzekeraar. Daarin maken zij reclame met de slogan, dat deze verzekeraars 95% van de letselschades binnen 2 jaar afrondt. Ondertussen wekken zij daarbij de suggestie dat de vaak lange looptijd van een letselschade claim te wijten is aan het slachtoffer, diens werkgever, diens belangenbehartiger, etc. Klopt die beschuldigende vinger met de feiten?

Naar mijn stellige overtuiging is de werkelijkheid een andere. Bij kleine, eenvoudige schades is er zelden sprake van een langdurig traject. Noch de verzekeraar noch het slachtoffer heeft daar belang bij. Hoe zit dit in het geval van ernstige schades, waarbij mensen vele jaren de gevolgen van een ongeval ondervinden, soms zelfs een leven lang? Vaak duurt het in dergelijke situaties jaren voordat je weet waar je aan toe bent. Vele vragen moeten worden beantwoord voordat je de omvang van de schade kunt vaststellen.

Eerst moet er sprake zijn van een medische eindtoestand. Kort gezegd betekent dat, dat het slachtoffer moet zijn uitbehandeld. Dat duurt bij ernstige letsels vaak jaren. Verdere vragen die aan de orde komen, zijn: Kun je blijven werken? Moet je worden omgeschoold? Raak je in de WAO? Heb je aanpassingen in het eigen huis nodig? Heb je verder hulp nodig in het dagelijkse leven? Hoe kan dat worden georganiseerd? Zijn die problemen een verder leven lang aanwezig?

Pas als je een antwoord kunt geven op al dit soort vragen, dan kun je verantwoord een schaderegeling met de betreffende verzekeraar afspreken. Als een verzekeraar het netjes doet, dan zorgt deze tijdens de tijd van de onzekerheden voor voorschotten, zodat je de schade die je in die tijd lijdt, direct al vergoed krijgt. In de eindfase gaat het bij de afwikkeling van de schade om de bepaling van de toekomstige schade. Die toekomstige schade is alleen te begroten, als je weet wat er aan de hand is.

De reclame is naar mijn mening beledigend voor allen die bij een letselschadezaak zijn betrokken, terwijl deze het straatje van de verzekeraar schoonpoetst. Een klacht bij de reclamecodecommissie is in mijn ogen volstrekt terecht. Een klacht is intussen ook ingediend.

Heeft u juridische hulp nodig?

Heeft u een vraag of probleem, of wilt u nader kennismaken? Bel ons: 050 501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

U vindt ons ook op: