Ander gedrag na hersenkneuzing

Geplaatst op 11 oktober 2016

Voor uletselschade mediation en advocatenkantoor roden opgepikt uit het nieuws:

In de katern Gezondheid van het Dagblad van het Noorden van 8 oktober jl. werd aandacht besteed het fenomeen ‘Ander gedrag na Hersenkneuzing’. Op 10 oktober 2016 vond in het UMCG een lezing plaats over traumatisch hersenletsel ofwel de hersenkneuzing in het kader van de medische publieksacademie. De lezing werd gehouden door neuroloog dr. Jouke van der Naalt en dr. Marleen Schönherr.

Meestal leidt het bezeren van het hoofd niet tot ernstige gevolgen, maar soms is dat helaas wel het geval. Langdurige geheugenproblemen en karakterverandering treden soms op na een ongeval.  Uit mijn letselschadepraktijk herken ik dergelijke problemen. Slachtoffers van een ongeval voelen zich lang niet altijd begrepen, als zij na zo op het oog hersteld te zijn van de directe gevolgen van een ongeval toch niet meer zo kunnen functioneren als zij voordien deden. Het is goed om te zien dat met deze lezing onder een groter publiek aandacht wordt besteed aan deze problematiek.

www.medischepublieksacademie.umcg.nl

Heeft u juridische hulp nodig?

Heeft u een vraag of probleem, of wilt u nader kennismaken? Bel ons: 050 501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

U vindt ons ook op: